zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Geografska istraživanja prigraničnih područja Hrvatske 
Voditelj: Ivan Crkvenčić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ovaj projekt istražuje izuzetno važne sadržaje za Hrvatsku, naročito s obzirom na njeno uključivanje u europske integracijske procese koji bitno utječu na promjenu političkog i gospodarskog značaja i značenja granica i prigraničnih područja. U Europi su već do sada mnoge granice postale „ mekše a druge se prilagođavaju nastalim političkim promjenama. Isto su tako neka prigranična periferna područja postala gospodarske jezgre dok ranije gospodarske jezgre pojedinih zemalja u razvoju stagniraju ali zaostaju. Tim se procesima moramo prilagoditi i mi. Projekt uključuje istraživanje sadržaja slijedećih četiriju tema :1. osnovna prirodna obilježja, 2. povijesno- geografski razvoj, 3. suvremene političko- geografske značajke, 4. suvremena socijalno- geografska obilježja kao posljedica dosadašnjeg razvoja. Prema značaju granica i prigraničnih područja, naglasak istraživanja biti će na slijedećim sadržajima : povijesno- geografski uvjeti i društvene prilike u vrijeme stvaranja i razvoja granica, utjecaj granica na razvoj prigraničnog područja u pojedinim vremenskim razdobljima ( posebno razvoj naselja, stanovništva, gospodarstva, infrastrukture i promjene u okolišu ), političko-geografske značajke ( obilježja i vrste međunarodnih granica, utjecaj na prekograničnu suradnju susjednih zemalja ), lokalni i strani izvori života, razvoj središnjih naselja, dvovlasnički odnosi, razvoj multietničkih sredina a i neki drugi relevantni socijalno- geografski i društveno-politički problemi prigraničnih područja. Projekt uključuje i istraživanja još uvijek „ spornih „ ili politički osjetljivih prigraničnih područja ali i srodne političko-geografske ili geopolitičke sadržaje od interesa za našu zemlju. Postignute rezultate suradnici na projektu provjeravati će javnim predavanjima na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima te objavljivanjem u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. 

Natrag