zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske 
Voditelj: Dane Pejnović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ruralna područja u Hrvatskoj uglavnom su na marginama društvenog, ekonomskog i znanstvenog interesa. Istovremeno, ona su u samom središtu razvojne i planske politike razvijenih država u suvremenim uvjetima tercijarizacije i difuzne urbanizacije. Raniji monosektorski pristup rurisu, u kojem je poljoprivreda činila osnovni razvojni instrument, zamijenjen je integralnim vrednovanjem svih prostornih resursa u okviru koncepta održivog razvoja. Povezano s tim, težište proučavanja pomaknuto je na kompleksan geografski prostor izvan većih gradova, s ciljem usklađenog vrednovanja i zaštite njegova okoliša. Takav pristup posebno je karakterističan za EU koja za poljoprivredu i ruralni razvoj izdvaja čak oko polovice ukupnog proračuna. Za razliku od toga, ruralna područja Hrvatske gotovo su sinonim za problemska područja. Karakteriziraju ih duboki strukturni i dinamički poremećaji demografskog, socijalnog i gospodarskog razvoja, odnosno zaostajanje u regionalnom razvoju, što svojim kumulativnim učincima sve više opterećuje razvoj i slabi prostorno-funkcionalnu integraciju države. Najizrazitijim kriznim obilježjima ističe se krška periferija, uključujući i dio pograničnog pojasa. Glavnina tih područja zahvaćena je ruralnim propadanjem što, pored ostaloga, ima za posljedicu i smanjenu obrambenu sposobnost zemlje u tom strateškom području. No istovremeno, u tim područjima nalaze se brojni nevalorizirani prostorni resursi vrednovanje kojih može činiti važan dio razvoja. Stoga je cilj predloženog projekta pridonijeti znanstveno utemeljenom vrednovanju prostornih resursa i zaštiti okoliša u ruralnim i krškim područjima Hrvatske, u skladu s konceptom održivog razvoja. Rezultati istraživanja doprinijet će poznavanju teorijsko-metodoloških osnova proučavanja ruralnih i krških područja, objektivnoj evaluaciji i vrednovanju njihovih prostornih resursa, transferu znanja (posebno suvremenih razvojnih modela za periferna područja), mjestu i položaju ruralnih i krških područja u regionalnom razvoju Hrvatske te njihovim razvojnim mogućnostima. Rezultati će biti objavljivani u znanstvenim časopisima te aplicirani kroz aktivnosti hrvatskoga Centra za krš (sjedište u Gospiću). Predloženo istraživanje doprinos je saniranju i revitalizaciji dijelova Hrvatske zahvaćenih ruralnim propadanjem, vrednovanjem i zaštititom okoliša ruralnih i krških područja. Takvo razvojno usmjeravanje imperativ je razvoja Hrvatske i sastavani dio njezina strukturnog prilagođavanja u procesu približavanja EU. 

Natrag