zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Globalni utjecaji i lokalne kulturne promjene 
Voditelj: Nada Švob-Đokić
Ustanova: Institut za međunarodne odnose, Zagreb 
Sažetak: Hrvatska je u proteklih dvadesetak godina bila izložena naglim, najčešće neosmišljenim procesima kulturnih transformacija i tranzicija. Njihova strukturna obilježja i novi elementi nacionalne i regionalne kulturne identifikacije oslikavaju post-tranzicijski karakter hrvatske kulture: sve veću otvorenost prema globalnim komunikacijskim procesima; značajnu ulogu novih tehnologija i medija u kulturnoj kreativnosti; razvoj kreativnih industrija; fleksibilan i sve više individualiziran odabir kulturnih vrijednosti; prihvaćanje kulturnog pluralizma i multikulturalizma i dr. Nužno je istražiti elemente transformirane hrvatske kulture i nove kulturne identifikacije, te proučavati globalne i europske kulturne kontekste u kojima hrvatska kultura nalazi svoje mjesto putem procesa funkcionalne kulturne integracije. Osnovni ciljevi ovog istraživanja uključuju: definiranje (vlastitog) prostora kulturnog razvoja koji koincidira i komunicira s globalnim i europskim trendovima; afirmaciju kulturnih identiteta kao ključne odrednice za ulazak u procese kulturne integracije; definiranje simboličkog i značenjskog prostora vlastite kulture, te razmatranje kulturnih integracija kao neizbježnog procesa koji može osigurati budući (poželjni) kulturni razvoj. Rezultati istraživanja uključuju prezentaciju znanja o bitnim elementima europskog kulturnog prostora, o karakteru integracijskih kulturnih procesa i uvjetima koji određuju položaj nacionalnih i lokalnih kultura u tom procesu; o dinamici kulturnih promjena koje on potiče, i o kulturnim politikama i strategijama kojima se osmišljava ukupni društveni značaj kulture, pojedinih kulturnih djelatnosti i kulturnog razvoja. Očekuje se da će se rezultati predstaviti putem objavljivanje studija i knjiga, te kroz podršku formuliranju kulturnih politika i strategija na lokalnim i državnoj razini. Rezultati će utjecati na definiranje uvjeta za kulturnu razmjenu, suradnju i za nužno pregovaranje o položaju hrvatske kulture u suvremenom svijetu. To omogućuje da se spoznaje koje ovo istraživanje donosi stalno provjeravaju u praksi, putem suradnje s kulturnim djelatnicima, njihovim udrugama, kulturnim administratorima, te kroz komunikaciju sa zainteresiranom javnošću. Važnost istraživanja ogleda se u nužnosti da se osmisli kulturni razvoj koji se mora utemeljiti na autentičnim kulturnim doprinosima i na funkcionalnom uključivanju simboličkih vrijednosti hrvatske kulture u globalne i europske kulturne prostore i kulturni razvoj. 

Natrag