zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture 
Voditelj: Jagoda Šušković
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), stanje s antibiotičkom rezistencijom je alarmantno. Znanstvena zajednica, unazad desetak godina, intenzivno istražuje načine za očuvanje zdravlja što bi smanjilo uporabu antibiotika, a samim time i porast antibiotičke rezistencije. Primjena probiotičkog koncepta (manipulacija crijevne mikroflore s probiotičkim živim stanicama ili dijelovima stanice) i prebiotičkog koncepta (stimulacija rasta i aktivnosti korisnih sudionika crijevne mikroflore s prebiotičkim supstratima), te funkcionalnih starter kultura (funkcionalnost – iskazivanje pozitivnog učinka na jednu ili više ciljanih funkcija u organizmu), nudi rješenje za smanjenje antibiotičke rezistencije. Na temelju najnovijih spoznaja iz funkcionalne i komparativne genomike, slijedit će istraživanja funkcionalnih aspekata, prethodno definiranih probiotičkih sojeva: Lactobacillus acidophilus M92, Lactobacillus plantarum L4 i Enterococcus faecium L3. Jedan od ciljeva, je razviti nove aplikacije bakterija mliječne kiseline u suzbijanju glavnih izvora kontaminacije hrane - biofilmova patogenih mikroorganizama na površini biljnih i animalnih sirovina za proizvodnju hrane. Za definiranje takvih funkcionalnih starter kultura istražit će se potencijal i bioraznolikost autohtonih sojeva bakterija mliječne kiseline izoliranih iz tradicionalnih fermentiranih proizvoda s područja Republike Hrvatske. Posebno područje istraživanja bit će mehanizmi odgovorni za prilagođavanje bakterija mliječne kiseline na različite uvjete okoline i stresove kojima su izložene tijekom procesiranja i priprave kao starter kultura za primjenu u industrijskim procesima. U prethodnim istraživanjima dokazana je prisutnost površinskih proteina (S-layer), na staničnoj stijenci probiotičkog soja Lactobacillus acidophilus M92, molekularne mase 45 kDa. Kristalna struktura S-layer proteina koja prekriva kompletnu površinu stanice bit će detaljno proučavana kroz biokemijska i imunološka istraživanja molekularnih svojstava S-layer proteina kao terapijskih molekula za humani i animalni intestinalni trakt. Te spoznaje bi mogle rezultirati primjenom ovog soja u dobivanju "carriera" za oralne i mukozalne vakcine, obzirom da je Lactobacillus acidophilus M92 humanog intestinalnog podrijetla, ima GRAS (Generally Recognised as Safe) status prema FDA (Food and Drug Administration), i kao takav je potpuno bezopasan za ljudsku primjenu. 

Natrag