zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva 
Voditelj: Marijana Jukić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Heterociklički spojevi poznati po širokom spektru bioloških aktivnosti u žiži su znanstvenih istraživanja već duže vremena. Pronalaženje, izolacija i sinteza biološki aktivnih prirodnih spojeva ima dugu tradiciju u razvoju lijekova i agro-kemikalija. Zato je primarni interes današnjih istraživanja pronaći puteve novih reakcija koje trebaju biti selektivnije, dati veća iskorištenja u umjerenim reakcijskim uvjetima, biti brze sa smanjenim brojem sintetskih stupnjeva i nadasve ekološki prihvatljive, da ne uzrokuju degradaciju prirode i narušavanje ekološke ravnoteže. Zelena kemija kao propulzivno područje istraživanja pokušava pronaći i održati ravnotežu između primjene prirodnih resursa, ekonomskog rasta i očuvanja okoliša. Procesi zelene kemije uključuju smanjenje, odnosno uklanjanje opasnih ili štetnih tvari iz sinteze, proizvodnje i primjene kemijskih proizvoda. U “zelenom”, čistom pristupu kemijskim procesima primjenjuju se ekološki prihvatljivi reagensi i katalizatori, zeleni alternativni reakcijski mediji i reakcijski uvjeti koji otvaraju put ekološki i ekonomski prihvatljivom razvoju tih procesa. Postoji veliko zanimanje za uporabu biokatalize u transformaciji sintetskih i prirodnih materijala uz visoku kemo-, regio- i enantioselektivnost. Snaga biokatalize je u regioselektivnosti enzima kojom se reducira broj sintetskih stupnjeva potrebnih pri klasičnim organskim sintezama. Aktivacija mikrovalnim zračenjem kao nekonvencionalnim energetskim izvorom postala je veoma popularna i korisna tehnologija organske kemije. Mikrovalna aktivacija doprinosi značajnom ubrzanju širokog spektra organskih reakcija, posebice kada se izvode bez uporabe otapala. Ta kombinacija utječe na povećanje konverzije, a katkada i selektivnosti, s nizom prednosti zelenog procesa u odnosu na konvencionalne metode. U okviru ovog projekta istražit će se mogućnosti priprave biološki aktivnih heterocikličkih spojeva po principima zelene kemije, dajući pritom prednost ekološki prihvatljivim biokatalitičkim reakcijama i reakcijama aktiviranim mikrovalnim zračenjem bez uporabe otapala. 

Natrag