zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-8-19
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prediktivni modeli u zdravstvu 
Voditelj: Zdenko Sonicki
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključno polazišne spoznaje: U Hrvatskoj kao i Europi suicid je najčešći uzrok smrti kod ljudi mlađe i srednje dobi. Osobe oboljele od post traumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP) predstavljaju visokorizičnu skupinu za suicid. Posljedice rata situaciju u Hrvatskoj čine još težom. Mnoge su analize rađene kako bi se prepoznali rizici i prevenirao sucid, većinom u obliku medicinskih smjernica, a ne temeljene na prospektivnim studijama. Razvoj prediktivnih modela u zdravstvu važan je čimbenik zdravstvene zaštite i treba ih proučavati kao i nove lijekove ili nove dijagnostičke uređaje. Prediktivni modeli u zdravstvu predstavljaju pomoć u medicinskom odlučivanju i korisni su u prevenciji bolesti. Ciljevi i hipoteza: Ciljevi su: statističkim metodama i metodama učenja iz podataka (eng. data mining) izdvojiti najinformativnije varijable suicidalnog ponašanja kod oboljelih od PTSP-a i BAP-a kroz prospektivnu studiju, primjenom metodoloških standarda konstruirati modele predikcije suicida, izabrati model s najvećom prediktorskom snagom i što manjim brojem prediktivnih varijabli, procijeniti kliničku smislenost i primjenjivost izabranog modela, postići maksimalnu jednostavnost modela i prilagoditi ga različitim skupinama korisnika, prospektivno validirati model, metodologiju razvijanu za konstrukciju prediktivnog modela za predviđanje suicidalne namjere proširiti na druge zdravstvene domene. Hipoteza je da se prediktivnim modelima u zdravstvu može predvidjeti pojavljivanje određene bolesti i razvojem modela za različite ciljne skupine moguće je prevenirati pojavu ili usporiti njen razvoj, a tako i suicid kod oboljelih od PTSP-a i BAP-a. Očekivani rezultati: Model prevencije suicida kod oboljelih od PTSP-a i BAP-a prilagođen za primarnu zdravstvenu zaštitu, obitelj i radnu sredinu. Otkrivanje novih znanja o razvoju prediktivnih modela u zdravstvu, te posebice njihove prilagodbe ciljnom korisniku. Način provjere rezultata: Provest će se prvo matematičko-statistička validacija, a potom i prospektivna validacija na novim ispitanicima. Rezultati će biti objavljeni u stručnim časopisima, a konačni izvještaj u obliku znanstvene knjige. Važnost predloženog istraživanja: Razvojem prediktivnog modela za prevenciju suicida smanjit će se incidencija suicida kod oboljelih od PTSP-a i BAP-a. Očekuje se da će rezultati studije biti primjenjivi na prevenciju suicida i kod drugih rizičnih skupina, kao i u drugim zemljama. 

Natrag