zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-5-23
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj 
Voditelj: Ivan Cifrić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje: Procesi modernizacije ponovo aktualiziraju pitanje identiteta u njegovu socijalnom, kulturalnom, socioekološkom, religijskom, etničkom, nacionalnom, lokalnom i rodnom smislu. U doba globalizacije i interkulturalnosti pojmu identiteta pristupa se kao konstitutivnoj kategoriji suvremenih društava. Ciljevi i hipoteza: Glavni cilj projekta je empirijski istražiti i teorijski objasniti suodnos modernizacijskih promjena i sociokulturnog identiteta u hrvatskom društvu radi prepoznavanja sociokulturnih dimenzija integracije, konflikata i razvoja. Procesi modernizacije u hrvatskom društvu podrazumijevanju razgradnju starih, prelamanje i integraciju novih sociokulturnih ideniteta što se može empirijski utvrditi. U Europi se odvijaju procesi diferenciranja i integriranja različitih ideniteta koji se reflektiraju i u hrvatskom društvu. U tim procesima nastaju sociokulturni potencijali integracije i konflikata. Stoga pretpostavljamo da u hrvatskom društvu postoje dimenzije identiteta koje nas približavaju europskom kontekstu i/ili udaljavaju od njega. Očekivani rezultati: A) razvijanje i unaprijeđivanje znanstvene kompetentnosti istraživača; B) daljnje teorijsko razjašnjenje i empirijska provjera spoznaja o odrednicama identiteta u hrvatskom društvu, u kontekstu procesa modernizacije i europske integracije; C) utvrđivanje tipova sociokulturnog identiteta; D) uključivanje studenata diplomskog i doktorskog studija u znanstveno-istraživački rad; E) Kao konačni rezultat bit će izrađene studije o dimenzijama sociokulturnog identiteta i razvoja. Način provjere rezultata: Rezultati će biti objavljeni i javno dostupni. Važnost predloženog istraživanja: Rezultati su primjenjivi na sljedećim razinama: A) znanstvenoj - zbog unaprijeđenja kompetentnosti i karijere istraživača; B) obrazovnoj - pri izradi nastavnih sadržaja i programa u području društvenih znanosti u školama i fakultetima; edukativni materijal za nove udžbenike i izborne kolegije; C) razvojnoj - pri utvrđivanju smjerova i instrumenata socijalne i kulturne politike, te društvenih i nacionalnih strategija razvoja. 

Natrag