zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-11-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Eksperimentalno istraživanje atomske jezgre: struktura i reakcije 
Voditelj: Suzana Szilner
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Razumijevanje atomskih jezgara počiva na poznavanju međudjelovanja sastavnih dijelova jezgara te njihovom odnosu. Nova akceleratorska postrojenja s radioaktivnim snopovima i nova generacija složenih detekcijskih sustava omogućuju istraživanja jezgara izvan doline stabilnosti, čime niskoenergijska eksperimentalna nuklearna fizika doživljava novi procvat u posljednjih 15-tak godina. Rezultati dosadašnjih istraživanja upućuju na velike razlike između jezgara oko doline stabilnosti i onih blizu crta kapanja, kako u njihovoj građi tako i u svojstvima reakcija u kojima sudjeluju. Osnovna pretpostavka predloženih istraživanja je da će proučavanje strukture jezgara s viškom neutrona ili protona, te reakcija kojima se one proizvode, dovesti do novih saznanja o nuklearnoj sili i materiji, koja će omogućiti jedinstveni opis pojava u cijelom području mape nuklida. Predložena eksperimentalna istraživanja odvijat će se na akceleratorima IRB-a i na više drugih europskih postrojenja za stabilne i radioaktivne snopove, upotrebom izabranih nuklearnih reakcija kao osnovnog oruđa za stvaranje vrlo deformiranih struktura. Prodorom u područja egzotičnih jezgara ispituju se krajnje granice stabilnosti vrlo deformiranih jezgara i jezgara bogatih neutronima. Jedan od upečatljivih pokazatelja odstupanja od uobičajenog kuglastog oblika jezgre je vrlo deformirana struktura nuklearne molekule, kakvu imaju stanja jezgre bogate neutronima 10Be, najizraženije deformacije opažene do sada. U potrazi smo za odgovorima na pitanja o tome da li kratkodosežna nuklearna sila može održati na okupu još izduženije strukture i kakva je građa jezgara s još većim omjerom broja neutrona prema broju protona. Proučavanje mehanizama nuklearnih reakcija, osobito reakcija prijenosa više nukleona, osim što omogućuje razumijevanje načina pobuđivanja neuobičajenih struktura u jezgrama, daje i značajne informacije o svojstvima nuklearne sile. Tu naročito ističemo ona svojstva nuklearne sile koja nisu obuhvaćena opisima jezgara kao skupa nukleona u zajedničkom centralnom polju. Ova temeljna istraživanja pridonose boljem razumijevanju građe atomskih jezgara i načina njihove proizvodnje, što određuje i svojstva atoma, te tako posredno i sve materije koja nas okružuje. Uz to ova istraživanja imaju svoju primjenu i u astrofizici, atomskoj fizici, kao i u istraživanjima materijala, medicini i razvoju vrhunskih tehnologija. 

Natrag