zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: ISTRAŽIVANJE KORELACIJE MARITIMNO-TRANSPORTNIH ELEMENATA U POMORSKOM PROMETU 
Voditelj: Serđo Kos
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Pomorski promet ostvaruje najviši transportni ekvivalent-127 tona.Preko 80% svjetske razmjene roba odvija se morem.Polazna hipoteza: u sljedećih 20 godina međunarodna razmjena roba će iznositi cca 2 milijarde tona (cca dvostruko više od sadašnje razmjene) . To zahtijeva bitne promjene u tehnologiji /organizaciji svih prometnih grana , posebno u pomorskom prometu.Nevedeno vrijedi i za Republiku Hrvatsku, pomorsku državu koja ima more kao optimalni prijevozni put.Temeljni cilj istraživanja je spoznavanje općih/specifičnih zakonitosti i relevantnih odnosa reprezentativnih maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu.U domeni maritimnih elemenata podrazumijevaju se tehničko-navigacijske perfomanse broda, plovni putovi (statička/ dinamička obilježja), obala i obalna linija, otoci i otočne skupine, morski prolazi/tjesnaci, sustavi balisaže , vizirne točke za orijentaciju, primarni/ sekundarni lokacijski sustavi (GPS, DGPS, Glonass, Egnos, Eurofix, Galileo, WAAGS, ...), VTS sustavi , sustavi komunikacijske povezanosti brod-obala, sustavi peljarenja , opasna navigacijska područja/površine pogodne za sudar,udar, nasukanje , plovidba broda u svim uvjetima ... tj. svi oni elementi koji omogućuju sigurno kretanje broda.U domeni transportnih elemenata podrazumijevaju se tehnološke perfomanse broda/brodova tj. parametri koji omogućuju ostvarenje transportnog učinka odnosnog broda/brodova , a determinirani su maritimnim elementima (produktivnost tonaže, energo-ekonomičnost brodskog pogona, stupanj prijevozne ekonomičnosti , rentabilnosti,produktivnosti , primarni i sekundarni eksploatacijski parametri ...) što je opet uvjetovano organizacijom upravljanja (koherentna/nekoherentna shema upravljanja,...)brodom/skupinom brodova.Cilj istraživanja je povećanje prijevoznog učinka odnosne tehnologije pomorskog transporta uz ispunjenje temeljnog uvjeta sigurnosti prijevoza tereta morem i spoznavanje graničnih interakcijskih odnosa između zahtjeva sigurnosti i ekonomičnosti pomorskog transporta.Očekivani doprinos ovog istraživanja je formiranje egzaktnih kriterija instradacije prijevoznog puta kod "door to door" prijevoza.Planirana istraživanja trebaju omogućiti egzaktniju kvantifikaciju signifikatnih parametara izmjerljivosti ostvarenog transportnog rada u pomorskom prijevozu te povećanje transportnih učinaka u pomorstvu u skladu s očekivanim porastom međunarodne robne razmjene i porastom vanjske trgovine Republike Hrvatske te omogućiti preraspodjelu robne razmjene. 

Natrag