zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa 
Voditelj: Dragan Čišić
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: S obzirom da je na suvremenom poslovnom tržištu utjecaj tehnologija elektroničkog gospodarstva sve više i više dominantan, glavna točna interesa ovog istraživanja je usmjerena ka komunikacijskim i informacijskim tijekovima unutar logističkog vrijednosnog lanca. U pokušaju definiranja karakteristika sustava, ovo istraživanje je primarno orijentirano na analizu komunikacijskih i interorganizacijskih veza u transportno-logističkom vrijednosnom lancu. Problem u stvaranju zajedničkog sustava pomorskog prometa je u činjenici da je pomorsko poslovanje dio globalnog svjetskog poslovanja pa je posljedično tome, u procesu prijevoza tereta prisutan velik broj različitih tvrtki, različitih jezika, normi i postupaka. U cilju harmonizacije postupaka među velikim brojem tvrtki koje se javljaju u sustavu, uz klasične tehnologije, potrebno je orkestrirati sve poslovne procese. Istraživanje će biti usmjereno na stvaranje virtualne luke Sjevernog Jadrana kreiranjem harmoniziranih logističkih i informacijskih sustava koja omogućava transportnom pravcu Sjevernog Jadrana veću konkurentnost i kompetitivnost u odnosu na Sjeverno Europski pravac. Integracija sustava za poslovanje, osiguranje i sigurnost dat će dodanu vrijednost projektu, omogućavajući uporabu poslovnih informacijske i komunikacijske sustava i kod pojave prirodnih i drugih katastrofa. 

Natrag