zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća 
Voditelj: Mirjana Peić-Bach
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Stabilna financijska situacija, koja podrazumijeva likvidnost i solventnost, važna je za opstanak poduzeća (Smith i Graves, 2005). Bez modernih, inteligentnih sustava u kontrolingu, računovodstvu i financijama teško je ostvariti taj preduvjet uspješnog poslovanja. Osnovni cilj istraživanja je razviti modele inteligentnih sustava kontrolinga, računovodstva i financija. //Dosadašnje spoznaje pokazuju da je sustav uravnoteženih ciljeva (engl. balanced scorecard) osnovna metoda kontrolinga, te da znatno pridonosi kvaliteti menadžerskog informacijskog sustava (Kettunen i Kantola, 2005). Kvalitetan računovodstveni informacijski sustav preduvjet je poslovnog izvještavanja u poduzeću (Smith et al., 2005). Informacijski cilj kontrolinga je koordinacija u prikupljanju i korištenju informacija, što bi trebalo organizirati unutar sustava za upravljanje znanjem (Firestone i McElroy, 2005). Metode rudarenja podataka koriste se za unapređenje financijske situacije u poduzeću (Koh i Low, 2004). Poslovna inteligencija usmjerena je na eksplicitno znanje, a upravljanje znanjem na implicitno znanje, te je unutar digitalnog poduzeća potrebna integracija ova dva sustava (Herschel i Jones, 2005). //Za istraživanje tekuće prakse kontrolinga koristit će se metoda anketne statistike, te deskriptivne i inferencijalne statističke metode. Za modeliranje inteligentnih sustava kontrolinga, računovodstva i financija koristit će se metode sustava uravnoteženih ciljeva, upravljanja znanjem, te poslovne inteligencije (rudarenje podataka, skladištenje podataka, on-line analitička obrada podataka). //Model „digitalnog poduzeća“, tj. umreženog poduzeća koje intenzivno koristi napredne informacijske tehnologije, bit će poligon za modeliranje inteligentnih sustava. Testiranje modela provest će se u sklopu Centra za razvoj proizvoda, tehnologija i logistike kao dio istraživačkog programa (Majdančić, 2006). Očekuje se da će primjena razvijenih modela unaprijediti učinkovitost navedenih područja. Na studijama slučajeva analizirat će primjena inteligentnih sustava u realnim uvjetima hrvatskog gospodarstva. //Istraživanje teži povećanju konkurentske snage hrvatskih poduzeća unapređenjem kontrolinga, računovodstva i financija pomoću primjene inteligentnih sustava, čime se ostvaruje korist za užu i širu društvenu zajednicu. Primjena ovih metoda bolje će pripremiti poduzeća na dolazak konkurencije koja ih očekuje ulaskom u EU, a koja već duže vrijeme primjenjuje inteligentne sustave. 

Natrag