zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: POMORSTVO HRVATSKE I EUROPSKA UNIJA 
Voditelj: Pavao Komadina
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Europska unija prepoznaje transport i energiju kao dva ključna faktora europskog gospodarstva. Bijela knjiga o prometu navodi četiri prioriteta: ravnotežu među različitim modovima transporta, ističući posebice potrebu promidžbe pomorskog i multimodalnog prijevoza; stvaranje europske transportne mreže; zaštitu , sigurnost i zaštitu okoliša; i efekte globalizacije na upravljanje transportom. Istraživači sa četiri hrvatska sveučilišta udružili su se u zajednički program sa ciljem ujedinjenja nastojanja i znanja u istraživanje na polju pomorskog transporta. Projekti pokrivaju različita područja primjene, poimence: Brodarstvo i održivi transport, Održive energetski sustave, Obalna područja i pomorski resurse, Primjene informacijske tehnologije, Inteligentne transportne sustave, Unaprjeđenje i upravljanje sigurnošću u navigaciji. Program je multidisciplinaran sa svih stanovišta i osmišljen je kao koordinirano djelovanje za promidžbu i potporu umrežavanju i koordinaciji istraživanja i inovacija na nacionalnom nivou. Pomorstvo treba promatrati kao složeni sustav segmentiran na djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih obilježja. Iako je prisutna značajna raznolikost između pojedinih komponenata pomorskog sustava, među njima postoji i uska međusobna uvjetovanost, a što je potrebno akceptirati za definiranje razvojnih mjera i ciljeva. Pomorstvo kao cjeloviti sustav, odnosno pojedine komponente tog sustava vezane su na djelovanje cjelokupnog prometnog sustava, a imaju i značajan odraz na gospodarstvo neke primorske zemlje kao i susjednih zemalja. Zasnovano na ovim pretpostavkama, nekoliko projekata predstavlja međuregionalnu suradnju u organizaciji Jadranske obalne straže i logističkim transportnim tehnologijama u stvaranju jedinstvenog europskog elektronskog tržišta.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag