zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Pravo
Redni broj Voditelj Naziv projekta
21. Vladimir Ibler Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU
22. Silvija Petrić Ugovorna i izvanugovorna odgovornost proizvođača i davatelja usluga potrošaču
23. Mladen Vedriš Prilagodba hrvatskih institucija europskim kriterijima: identitet i promjena
24. Leo Cvitanović Dogradnja hrvatskog sustava kaznenopravnih sankcija
25. Nada Bodiroga-Vukobrat Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja
26. Nenad Hlača Genetika, očinstvo i majčinstvo nova europska pravna i psihološka realnost
27. Vesna Tomljenović Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova
28. Ksenija Turković Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarada
29. Berislav Pavišić Europski i hrvatski sudski postupci i ljudska prava
30. Deša Mlikotin-Tomić Modernizacija i harmonizacija hrvatskog ugovornog prava i europsko pravo
31. Velinka Grozdanić Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena
32. Onesin Cvitan Regionalizacija Hrvatske u kontekstu europskih integracija
33. Ljerka Mintas Hodak Optimalni model funkcioniranja i regionalno uravnotežen razvoj športa
34. Ivan Koprić Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet
35. Nikoleta Radionov Radenković Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije
36. Damir Klasiček Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu
37. Siniša Rodin Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura - javnopravna dimenzija
38. Davor Derenčinović Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta
39. Željko Potočnjak Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu
40. Magdalena Apostolova-Maršavelski Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava
21 do 40 od 49

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag