zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Pravo
Redni broj Voditelj Naziv projekta
41. Lelija Sočanac Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU
42. Petar Veić Sigurnost građana u lokalnoj zajednici
43. Ante Carić Pravni položaj mlađih punoljetnika u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu
44. Mira Lulić Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima
45. Ivan Šimonović Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH
46. Ivan Padjen Pravni sistem: temeljni problemi
47. Ljiljana Maurović Reforma prava društava i korporativnog upravljanja u EU i hrvatsko pravo
48. Vesna Crnić-Grotić Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru
49. Srećko Jelinić Pravni aspekti regionalne politike RH - "branding the region"
41 do 49 od 49

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag