zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Redni broj Voditelj Naziv projekta
21. Ivan Grdešić Hrvatski politički sustav, upravljanje i javne politike
22. Drago Čengić Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategija razvitka
23. Mislav Kukoč Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije
24. Snježana Čolić Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH
25. Anđelko Akrap Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj
26. Vladimir Lay ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE
27. Biserka Cvjetičanin Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura
28. Inga Tomić-Koludrović Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije
29. Dušica Seferagić AKTERI DRUŠTVENIH PROMJENA U PROSTORU
30. Saša Božić Transnacionalne migracije - izazovi hrvatskom društvu
31. Anka Mišetić SOCIJALNA ODRŽIVOST I PROCESI URBANE TRANSFORMACIJE U HRVATSKOJ
32. Zoran Stiperski Utjecaj globalizacije i tranzicije na regionalni razvoj Hrvatske
33. Siniša Tatalović Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi
34. Vlasta Ilišin Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
35. Stipan Tadić Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet
36. Aleksandar Štulhofer Bihevioralno praćenje HIV/AIDSa
37. Ivan Cifrić Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj
38. Đurđica Žutinić Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
39. Branislava Baranović Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj
40. Antun Šundalić Posttranzicijski identitet ruralnog prostora Slavonije i Baranje
21 do 40 od 52

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag