zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-8
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Redni broj Voditelj Naziv projekta
1. Boris Banovac Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničkim područjima Hrvatske
2. Katarina Prpić Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja
3. Jadranka Čačić-Kumpes Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa
4. Ozren Žunec Vojna kultura i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske
5. Siniša Zrinščak Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskoga socijalnog modela
6. Ivo Nejašmić Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske
7. Ivan Lajić Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske
8. Ivan Šiber JAVNOST, ELITE, MEDIJI I KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ULASKA HRVATSKE U EU
9. Nenad Zakošek Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj
10. Tihomir Cipek Politike nacionalnog identiteta i povijesni 'lomovi'
11. Mirjana Kasapović Hrvatska u regionalnom okruženju
12. Ankica Marinović Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu
13. Ognjen Čaldarović Sociokulturni aspekti odnosa javnosti prema obnovljivim izvorima energije
14. Milan Mesić Multikulturalizam - politike i novi društveni pokreti
15. Jadranka Švarc Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja
16. Maja Štambuk Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost
17. Marina Ajduković Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske
18. Damir Grubiša Politički sustav EU, europska politika i europeizacija Hrvatske
19. Gojko Bežovan Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj
20. Duško Sekulić Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom drustvu
1 do 20 od 52

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag