ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Pregled programa u radu
Neregistrirani korisnik
Pregled projekata u radu
Pregled programa u radu
Arhiv projekata
Svibor (1990. - 1995.)
DETALJI
Šifra programa 0822156
Naziv programa Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu
Voditelj Mladen Radujković
Ustanova
Znanstveno područje Tehničke znanosti
Prosudbena skupina Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
Status U tijeku
Sažetak Brojne reference govore o tehnički visokovrijednim postignućima hrvatskih građevinara, ali njihovi poslovni rezultati ne potvrđuju primjerene dobiti proizašle iz ovih uspjeha. Razlog je što se u prethodnom političkom i ekonomskom sustavu nisu ravnomjerno razvijale tehnička, tehnološka i organizacijska sastavnica poslovanja. Nesrazmjer u razvoju organizacijskih i upravljačkih kompetencija u odnosu na tehničke kvalitete jedan je od najvećih problema u hrvatskom građevinarstvu. Za nekoliko godina hrvatsko tržište će formalno i regulativno postati dio globalnog europskog tržišta. Građevinari do tada moraju unaprijediti organizaciju i upravljanje u poslovanju kako bi bili pripremljeni za rad u uvjetima tržišnog natjecanja sa organiziranim europskim konkurentima. Svrha predloženog programa je unaprijeđenje organizacije i upravljanja u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju, te ostvarenje doprinosu poboljšanja rezultata poslovanja u predmetnom sektoru. Kroz program se želi razviti ciljana nedostajuća znanja i unaprijediti kompetencije iz upravljanja, te predložiti metode koje će odgovarati europskim standardima, ali će istovremeno odražavati hrvatsku kulturu i uvažavati specifičnosti ljudi i načina poslovanja. Na taj način će se unaprijediti stvaranje i rad profesije organizatora i managera u građevinarstvu za kojom praksa iskazuje veliki interes. Istraživanje u okviru znanstvenog programa u koje je uključeno 4 znanstvena projekta rezultirati će izradom metodologije za poboljšanje upravljanja u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju. Ukoliko se unaprijedi sustav upravljanja moguće je ostvariti poboljšanje rezultata poslovanja i konkurentnosti iskorištenjem unutarnjih rezervi. Meodologija će se sastojati od modula u kojima će biti razvijeni alati i postupci za unapređenje upravljanja vremenom, upravljanja troškovima, upravljanja kvalitetom, upravljanja ljudskim potencijalima, te mjere za povećanje produktivnosti. Svi rezultati istraživanja biti će kompatibilni svjetskim standardima iz upravljanja projektima koje propisuju International Project Management Association i Project Management Institute. Važnost predloženog istraživanja proizlazi iz doprinosa u razvoju najslabijeg dijela našeg građevinarstva, koji bitno utječe na rezultate poslovanja.
Ključne riječi |građevinarstvo|poslovanje,projekti,upravljanje,razvoj
Ugovor od 3.7.2007
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Mladen Radujković
Kontakt adresa Kačićeva 26, 10000, Zagreb
Telefon 01 46 39 234
Telefaks 01 48 28 078
E-pošta mladenr@grad.hr
Web adresa www.grad.hr
 
Popis projekata u programu

Natrag