ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Pregled programa u radu
Neregistrirani korisnik
Pregled projekata u radu
Pregled programa u radu
Arhiv projekata
Svibor (1990. - 1995.)
DETALJI
Šifra programa 1081870
Naziv programa Razvojna neurobiološka osnova kognitivnih, duševnih i neuroloških bolesti
Voditelj Ivica Kostović
Ustanova
Znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo
Prosudbena skupina Istraživanja mozga
Status U tijeku
Sažetak Poremećeni razvitak moždanih veza dovodi do kognitivnih, duševnih, neuroloških i bihevioralnih bolesti, od blagih poremećaja učenja do cerebralne paralize. Za razvitak preventivne, neuroprotektivne i terapijske strategije ključno je: (1) razjasniti kako (mehanizmi), kada (vrijeme) i na kojoj razini (stanična događanja) se razvijaju poremećaji; (2) utvrditi poremećaje vrlo rano, prije kritičnog razdoblja. Postoje razdoblja pojačane vulnerabilnosti tijekom razvitka («kritična» razdoblja) moždanih veza u kojima je vrsta neurogenetskog procesa važnija od samog etiološkog čimbenika. Cilj predloženog projekta je nastaviti sadašnja istraživanja na HIIM-u u tom izazovnom području, kako na eksperimentalnoj tako i na kliničkoj razini uključujući istraživanja na molekularnoj i sustavnoj razini. Naglasak će biti na usporedbi podataka dobivenih metodama slikovnog prikaza mozga sa razvojnim i kliničkim parametrima. Naša je hipoteza da cijeli živčani sustav, kao i pojedinačne populacije stanica prolaze kroz razdoblja («razvojni prozor») pojačane i selektivne vulnerabilnosti kada međudjelovanje genetskih (unutarnjih) i okolišnih (vanjskih) etioloških čimbenika određuje ishod koji dodatno može biti modificiran plastičnošću neurogenetskih procesa. Predloženo istraživanje u ovom programu pokriva sva razvojna razdoblja ljudskog života – od prenatalnog do adolescencije. Ono će uključiti: (A) Razvoj i plastičnost (interakcija genetskih i vanjskih čimbenika) sa temama: (a) strukturni, kemijski, i funkcionalni razvitak mozga i neuralnih prekursora; (b) molekularano genetska regulacija diferencijacije i plastičnosti mozga: genetske bolesti; (c) normalni i poremećeni kognitivni i neurološki razvitak u djece. (B) Vulnerabilnost mozga tijekom razvitka i duševne bolesti: genetski i vanjski čimbenici. Program je sastavljen od dobro-usklađenog bazičnog i kliničkog istraživanja, sa prevođenjem bazičnih otkrića u kliničku primjenu. Stoga očekujemo značajan napredak u području ranog slikovnog prikaza neurorazvojnih poremećaja, posebice dijagnostičkih kriterija, te praćenja bolesnika. Također ćemo odrediti perinatalno ishodište neurorazvojnih poremećaja, te označiti vulnerabilna razdoblja za različite moždane sustave. Rezultati će biti vrednovani kroz CC publikacije i njihovom kliničkom primjenom. Značaj istraživanja je izniman jer su duševne i neurološke bolesti glavni uzrok onesposobljenosti, s posljedicama za obitelj i društvo (troškovi EU u 2004. iznosili su 447 milijarde €).
Ključne riječi |neurorazvojni poremećaji|neuro-slikovni prikaz ,neuralna plastičnost ,oštećenje mozga,vulnerabilnost fetalnog mozga,genetske bolesti SŽS
Ugovor od 3.7.2007
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Ivica Kostović
Kontakt adresa Pantovčak 126, 10000, Zagreb
Telefon ++385 1 4596 902
Telefaks ++385 1 4596 942
E-pošta ikostov@hiim.hr
Web adresa www.hiim.hr
 
Popis projekata u programu

Natrag