ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Pregled programa u radu
Neregistrirani korisnik
Pregled projekata u radu
Pregled programa u radu
Arhiv projekata
Svibor (1990. - 1995.)
DETALJI
Šifra programa 2522632
Naziv programa Povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjeg vijeka do kraja 20. stoljeća
Voditelj Zlata Kerže-Živaković
Ustanova Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Znanstveno područje Humanističke znanosti
Prosudbena skupina Povijest
Status U tijeku
Sažetak Ovaj program znači nastavak prethodnog programa i njegovo proširenje u suradničkom i tematskom smislu. Sastoji od 4 projektne cjeline, koje obuhvaćaju 21 temu. Projekti su unutar programa međusobno tematski usklađeni i povezani. Za njihovu obradu zaduženo je 4 voditelja i 20 suradnika. U prostornom smislu program obuhvaća područje Slavonije, Srijema (veći dio Srijema je od 1945. u sklopu Vojvodine, danas Srbije i Crne Gore) i današnje hrvatske Baranje (do 1921. u sklopu Mađarske). U programu su objedinjena susljedna razdoblja predmoderne povijesti (od velike seobe naroda do osmanske vladavine), moderne povijesti (od oslobođenja od Turaka 1699. do modernizacijskih procesa između 1860. i 1945.), odnosno suvremene povijesti (1945.-2000.). Budući da su zbivanja i prilike na prostoru istočne Hrvatske u navedenim razdobljima uglavnom nedovoljno istraživana, cilj je programa unaprijediti poznavanje srednjovjekovne, novovjekovne i suvremene povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, i to u više segmenata: srednjovjekovna povijest i pojedine sastavnice onodobne društvene strukture (plemstvo, crkveni redovi, gradska društva); transformacija tradicionalnog društva i izgradnja građanskog društva; migracije, demografske promjene, urbanizacija, razvoj obrta, trgovine, poljodjelstva, uloga velikih riječnih prometnica; ruralna i urbana sredina Slavonske vojne krajine; demokratizacija političkog života, stranački život širih slojeva društva, hrvatski seljački pokret, razvoj obrazovnog sustava, nacionalna integracija i oblikovanje nacionalnih identiteta; ratna zbivanja u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na ljudske gubitke; politički procesi u drugoj Jugoslaviji; pad komunizma, uvođenje višestranačja, Domovinski rat s posebnim osvrtom na kulturne ustanove, organizaciju i rad školskog sustava u Brodsko-posavskoj županiji te na odnos međunarodne zajednice prema okupiranom dijelu Zapadne Slavonije. Istraživači će obraditi različite aspekte društvene, gospodarske i političke problematike, s posebnim zanimanjem za formiranje hrvatskog identiteta i njegovo održanje u navedenom prostornom i vremenskom okviru. Važnost programa proizlazi iz sustavne i komparativne analize političkih i društvenih odnosa i gospodarskoga razvoja, iz sveobuhvatnog proučavanja temeljnih sastavnica povijesti Slavonije, Srijema i Baranje od kasne antike do kraja 20. stoljeća te njihovog uklapanja u cjelinu hrvatske povijesti i srednjoeuropskih integracijskih gibanja.
Ključne riječi |hrvatski identitet|Slavonija Srijem i Baranja,Srednji vijek,18-20. stoljeće,Društvena i gospodarska modernizacija,Osamostaljenje Hrvatske
Ugovor od 3.7.2007
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Zlata Kerže-Živaković
Kontakt adresa Strossmayerova 85, 31 000, Osijek
Telefon 031 375-528
Telefaks 035 447-243, 035 447-247
E-pošta zkerze@yahoo.com
Web adresa http://www.hi-povijest.t-com.hr
 
Popis projekata u programu

Natrag