ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Pregled programa u radu
Neregistrirani korisnik
Pregled projekata u radu
Pregled programa u radu
Arhiv projekata
Svibor (1990. - 1995.)
DETALJI
Šifra programa 1191192
Naziv programa Biljni patogeni - varijabilnost, interakcije s domaćinima i biološka kontrola
Voditelj Mladen Krajačić
Ustanova Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Znanstveno područje Prirodne znanosti
Prosudbena skupina Biologija
Status U tijeku
Sažetak Virusi i subviralni patogeni (satelitne RNA i viroidi) značajni su uzročnici biljnih bolesti, ali su jednako zanimljivi i kao modeli za istraživanja u molekularnoj biologiji. Reduciranost genoma, nemogućnost uzgoja na akseničnim medijima i srodna znanstvena metodologija povezuju ih s prokariotskim patogenima – fitoplazmama, a virus koji uzrokuje hipovirulenciju gljivice Cryphonectria parasitica, uzročnika raka kestena, svrstava i taj eukariotski patogen u problematiku ovog programa. Proučavanja molekularne varijabilnosti navedenih patogena, predviđena ovim programom, proširit će bazične spoznaje o njihovoj epidemiologiji i evoluciji, te ulozi biljnih domaćina i vektora u tim procesima. Realizacija programa uključuje i primjenu novih metoda koje će pojednostaviti istraživanja fitoplazmatskih gena, olakšati njihovu identifikaciju te omogućiti obradu većeg broja uzoraka u okviru molekularno-epidemioloških studija. Molekularna karakterizacija biljnih virusa pružit će uvid u rasprostranjenost i zastupljenost sojeva i njihovih rekombinanti, prirodu rekombinacijskih događaja, dinamiku promjena i strukturu virusnih populacija. Nove metode omogućit će efikasniju detekciju i izolaciju satelitnih RNA i viroida, a očekuju se i nove spoznaje o odnosu strukture i funkcije u tih nekodirajućih i najmanjih replicirajućih entiteta. Filogenetske analize te istraživanja odnosa između populacija gljivice i populacija hipovirusa predstavljat će polazište za biološku kontrolu raka kestena. Kulture in vitro nekih domaćinskih biljaka po prvi puta će se primijeniti za kultiviranje navedenih patogena, a također i kao kontrolirani sustav za istraživanje učinka različitih bioaktivnih tvari na razvoj infekcije. U tom smislu istražili bi se sekundarni metaboliti kao što su flavonoidi, eterična ulja, glikozidi i sl. U virusnih i subviralnih infekcija izvjesna je modifikacija obrambenog odgovora domaćina pod utjecajem takvih tvari pa će se istražvati promjene u ekspresiji gena i posljedične fiziološke promjene u zaraženim tretiranim biljkama. Istražit će se i direktne interakcije s virusnim česticama, virusnim strukturnim i nestrukturnim proteinima te genomskom RNA i replikativnom dsRNA. U slučaju fitoplazmi moguće je očekivati direktni antipatogeni učinak posebice onih tvari za koje je već dokazan široki spektar antibakterijskog djelovanja. Očekuju se nove spoznaje o molekularnim interakcijama patogena i biljnih domaćina.
Ključne riječi |biljni virusi|subviralni patogeni,fitoplazme,rak kestena i hipovirulencija,flavonoidi,inhibicija patogena
Ugovor od 3.7.2007
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Mladen Krajačić
Kontakt adresa Demetrova 3, 10000, Zagreb
Telefon 01-4843-851
Telefaks 01-4844-001
E-pošta mladen@botanic.hr
Web adresa www.pmf.hr
 
Popis projekata u programu

Natrag